Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє проводити автоматизований облік реального часу, відпрацьованого технологічним обладнанням

1.2 - Статистика роботи технологічних механізмів

Інженерами «Призма Електрик» створено ПО, яке вирішує актуальну задачу підвищення відмовостійкості обладнання на промисловому підприємстві.

«Дотримання термінів виконання обов'язкових регламентних робіт, прогнозування планових замін зношуються - запорука підвищення відмовостійкості і максимального терміну експлуатації технологічного обладнання промислових підприємств, а, як результат, - і зниження комерційних втрат, - каже Станіслав Радченко, інженер АСУ ТП компанії. - Наше спеціалізоване ПО дозволяє автоматизувати облік фактично відпрацьованого часу обладнання і механізмів, запобігти відмовам, контролювати терміни проведення планових робіт по їх заміні та обслуговуванні».

ПО має комфортний для користувача візуальний ряд, максимально наочно в графічній формі відображає дані обліку, надає можливість формувати і експортувати звіти в різних форматах, а також передбачає поділ прав доступу для персоналу з різними функціональними обов'язками: користувач, інженер, головний інженер.

«Один з важливих функціоналів ПО, - продовжує Станіслав, - можливість в автоматизованому режимі використовувати рекомендації по експлуатації заводів-виготовлювачів для кожного механізму. Згідно з цими рекомендаціями складаються форми, в яких наведені дані виробників по періодичності та змісту регламентних робіт, це дозволяє планувати і контролювати їх виконання з урахуванням кількості фактично відпрацьованого часу механізмами (або з урахуванням кількості запусків)».

Перелік функцій ПО з обліку часу, відпрацьованого технологічним обладнанням далеко не вичерпаний і може бути розширений відповідно до завдань, які стоять перед замовником.