Виконано комплексний проект автоматизації елеватора потужністю одноразового зберігання 91,5 тис. Т. З ділянкою виробництва комбікормів в с.Радчіци, Овруцький район Житомирської області

Автоматизація елеватора Радчиці

Організація збору та передачі інформації АСУ ТП

У виробі джерелами інформації є дискретні і аналогові сигнали у вигляді електричних сигналів, що надходять від контрольованих об'єктів (датчики рівня, підпору, швидкості, положення, сходу стрічки та струму двигуна і т.д.) на дискретні і аналогові входи ПЛК.

Контролер програмно-апаратними засобами перетворює цю інформацію в дані, які зручно зберігати в ЕОМ: в двійкові біти, байти, слова і т. Д. І зберігає двійкові значення сигналів у своїх комірках пам'яті. Використовуючи лінії високошвидкісного зв'язку, серверна частина VijeoCitect АРМ організовує доступ до інформації що зберігається в ПЛК. Дані, які сервер, отримав від ПЛК, доступні всім підсистемам VijeoCitect, що є клієнтами (підсистеми візуалізації, архівування, т.д.).

Керуючі дії оператора на об'єкт передаються в наступному порядку:

  • керуючий елемент підсистеми візуалізації (клієнт) передає повідомлення про зміну стану тега сервера
  • сервер визначає адресу необхідного ПЛК та в оптимальний час організовує передачу даних в ПЛК по зміні значень комірок в ОЗУ виконує заздалегідь запрограмовані дії
  • контролер впливає на об'єкти управління, за допомогою електричних сигналів, що формуються на дискретних і аналогових виходах.

У SCADA-системах розрізняють зовнішні і внутрішні теги. Зовнішні теги використовуються для зв'язку верхнього рівня виробу (АРМ) з нижнім рівнем виробу (ПЛК), внутрішні - для локальної роботи всередині SCADA-системи.

Для зменшення навантаження на ЛВС і вартості SCADA-системи використання зовнішніх тегів зведено до мінімуму (як правило, вартість SCADA залежить від кількості використовуваних зовнішніх тегів).

Зовнішні теги за термінологією VijeoCitect є тегами процесу.

Система VijeoCitect дозволяє конфігурувати зовнішні теги для доступу до різних областей даних ПЛК: пам'ять ОЗУ (Bitmemory), пам'ять ПЗУ (DB), входи (Input), виходи (Output).

Дискретні сигнали читаються безпосередньо з входів ПЛК, аналогові сигнали читаються з пам'яті ОЗУ (після масштабування сигналу в програмі ПЛК) або аналогових входів ПЛК. Так як необхідність в зміні уставок виникає рідко, зберігання уставок в ПЛК передбачає використання пам'яті ПЗУ. Управління дискретними і аналоговими виходами здійснюється через пам'ять ОЗУ, що дозволяє здійснювати необхідну перевірку дії оператора на рівні ПЛК.

Виріб складається з одного ПЛК та двох АРМ.

Основна функція ПЛК - контроль і управління об'єктами технологічного процесу елеватора. АРМ виконує контроль і управління механізмами перевалочного елеватора. Складається з двох ПЕОМ, які апаратно і програмно ідентичні.

На малюнку 1 суцільними лініями показані основні потоки інформації, пунктирними лініями - резервні потоки. Зв'язок забезпечується однією ЛВС. Таким чином, АРМ «Диспетчер технологічного процесу перевалочного елеватора» дозволяє використовувати одне ПЕОМ для виконання функцій контролю та управління об'єкта. А другий ПЕОМ використовується тільки для контролю або може перебувати на профілактичному огляді.

Принцип збору та передачі інформації грунтується на тому, що контроль виконується над усіма датчиками і пристроями з достатньою синхронізацією в часі, а керуючі впливи доступні тільки для одного об'єкта.

Схема-информационные потоки

Малюнок 1. Інформаційні потоки у виробі

Інтенсивність і обсяг інформації наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Інтенсивність і обсяг інформації

Назва

Об'єм

Інтенсивність

Вхідні дискретні сигнали 824 сигнала Періодично, один раз на секунду
Вхідні аналогові сигнали 10 сигналів Періодично, один раз у п'ять секунд
Вихідні дискретні сигнали 264 сигнала На вимогу оператора

Автоматизація елеватора РадчиціАвтоматизація елеватора РадчиціАвтоматизація елеватора Радчиці

Вживане обладнання:

Комплектація АСУ ТП: обладнання Schneider Electric.