Компанією «Призма Електрик» розроблено ПО, що забезпечує автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням

Призначення програмного забезпечення (ПО):

 • Автоматизований облік реально відпрацьованого технологічним обладнанням часу.
 • Видача рекомендацій по термінах проведення обов'язкових регламентних робіт.
 • Моніторинг дотримання термінів виконання регламентних робіт.
 • Прогнозування планових замін зношуються технологічного обладнання.
 • Можливість автоматизованого контролю порушень термінів виконання регламентних робіт, формування повідомлень контролюючим особам.
 • Формування додаткової інформації з обліку відпрацьованого часу роботи технологічного обладнання.

Мета впровадження ПО - зниження комерційних втрат комплексу за рахунок:

 • Підвищення відмовостійкості обладнання за рахунок вчасно виданих рекомендацій щодо проведення необхідних регламентних робіт і зменшення впливу людського фактора.
 • Контроль за дотриманням термінів проведення робіт, звітності по виконанню робіт.
 • Облік реально відпрацьованого технологічним обладнанням часу для прогнозування термінів проведення робіт по регламентному обслуговуванню всіх видів технологічного обладнання, внесеного в спеціальні таблиці.

Основні функції ПО:

 • Ведення бази даних з обліку годин роботи і кількості запусків технологічних механізмів і їх відображення в доступній формі (рис. 1.1-1.2)

1-1 Статистика роботи технологічних механізмів

Рис.1.1 - Статистика роботи технологічних механізмів (в табличному вигляді)

1-2Статистика роботи технологічних механізмів

Рис.1.2 - Статистика роботи технологічних механізмів (в графічному вигляді)

 • Зіставлення часу або кількості запусків механізмів, реально відпрацьованих технологічним обладнанням, і даних, представлених в спеціальних, заздалегідь складених фахівцями підприємства формах (рис. 2), в яких наведені вимоги виробника щодо періодичності та складу регламентних робіт по кожному виду обладнання.

Рис. 2 - Редагування рекомендацій по регламентних робіт

Рис. 2 - Редагування рекомендацій по регламентних робіт

 • Формування рекомендацій по періодичності та змісту виконання регламентних робіт відповідно до рекомендацій заводів-виробників для кожного з механізмів (рис. 3-4) як в режимі повідомлень on-line, так і з можливістю отримання друкованої копії.

3 - Список сформованих регламентних робіт

Рис. 3 - Список сформованих регламентних робіт

4 - Приклад звіту

Рис. 4 - Приклад звіту

 • Планування і контроль щоденних технічних робіт з обслуговування технологічних механізмів (рис. 5).

] 5 - Формування завдань для щоденного технічного обслуговування механізмів

Рис. 5 - Формування завдань для щоденного технічного обслуговування механізмів

 • Фільтрація і сортування даних по ключовим полям формованих звітів.
 • Друк звітів.
 • Експорт звіту в формати * .rtf, * .pdf (можливе розширення кількості форматів).
 • Поділ прав доступу:

- Користувач (оператор АРМ, менеджери, керівний персонал) з правами на перегляд інформації;

- Інженер (інженер, механік) з правами внесення даних в регламентні таблиці про виконання робіт;

- Головний інженер з правами внесення підтвердження про виконання робіт.

 • Доступ до даних з локальної або (і) глобальної мережі (залежить від можливостей апаратної частини).

Функції ПО можуть бути розширення залежно від побажань замовника.