Компанією «Призма Електрик» в рамках комплексної модернізації енергоблоку № 13 Старобешівської ТЕС здійснено постачання електрообладнання

Шафа управління механізмами пилепріготовленія Шафа управління механізмами пилепріготовленія

У 2012 році компанія «Донбасенерго» приступила до технічного переозброєння енергоблоку № 13 Старобешівської ТЕС: проведено реконструкцію котлоагрегатів і електротехнічного обладнання, модернізація системи газоочистки з установкою комбінованого електрофільтру, установка димососів і силосів сухої золи. «Призма Електрик» забезпечила поставку електрообладнання станції.

Експлуатацією ТЕС спочатку планувалася заміна існуючого обладнання із застосуванням сучасних компонентів.

У ході робіт інженери «Призма Електрик» провели технічний аудит проектної документації та оцінили можливість заміни існуючого обладнання на сучасні аналоги. Проведена верифікація та валідація такої заміни показала, що в рамках існуючої принципової схеми без докорінної зміни підходу до автоматизації системи управління, адекватних аналогів компонентів підібрати не представляється можливим.

У зв'язку з цим фахівцями «Призма Електрик» були розроблені та погоджені з енергетичної службою підприємства нові принципові електричні схеми, а підсумком прийнятих рішень стало застосування комплектуючих таких виробників як Schneider Electric і ABB.

Особливу увагу було приділено вібростійкості і ступеня захисту IP металоконструкцій.

Комплект поставки електрообладнання:

Шафа управління живленням власних потреб

Управління загальностанційне установками:

 • основне і допоміжне електротехнічне та теплофікаційне обладнання;
 • основне і допоміжне обладнання власних потреб;
 • паливне господарство, системи технічного водопостачання, випарні установки, водопідготовчі установки, очисні споруди;
 • обладнання електричного освітлення приміщень і території ТЕС;
 • обладнання системи пожежогасіння ТЕС.

Шафа управління живленням власних потреб

Шафа управління живленням власних потреб

Шафа блокування котла

Захист і блокування реалізовані на релейного логіці.

Для відображення аналогових сигналів використані традиційні прилади і панель цифрових індикаторів, на які вибірково, по 12 параметрів, виводиться інформація з пристрою СКП (система контролю параметрів виробництва) - до 512 точок контролю на технологічний блок.

Щит автоматики блокувань захистів призначений для самостійного використання і виконання:

 • контролю герметичності запірних пристроїв перед пальниками;
 • автоматичного розпалювання котла;
 • блокування роботи котла при виникненні аварійних ситуацій;
 • виконання типових захистів котла.

Основні функції:

 • блокування роботи при визначенні витоку;
 • застосування клапанів з електромагнітним або з моторним приводом;
 • аварійна звукова та світлова сигналізація.

Контроль аварійних сигналів:

 • тиску пари;
 • рівня води в барабані котла;
 • температури, витрати і тиску води на виході;
 • тиску повітря після дуттєвого вентилятора;
 • несправність димососа або вентилятора;
 • розрідження в топці;
 • згасання факела.

Шафа центральної сигналізації

Шафа управління електромеханічним блоком центральної сигналізації призначена для побудови систем центральної сигналізації на об'єктах енергосистем, оснащених як мікропроцесорними, так і електромеханічними пристроями релейного захисту та автоматики.

Шафа являє собою каркасну металоконструкцію з встановленими бічними стінками, дверима, монтажної панеллю, а також апаратами, приладами, електромонтажем і комутаційної апаратурою для підключення зовнішніх ланцюгів.

У шафі передбачена точна ручна синхронізація. Також передбачена можливість блокування від несинхронних включень. Шафа центральної сигналізації виконує наступні функції:

 • поділ шинок сигналізації на три ділянки з метою підвищення надійності та полегшення відшукання «землі»;
 • живленняшинок сигналізації від двох джерел оперативного постійного струму напругою 220В з можливістю АВР;
 • світлова текстова сигналізація за допомогою 36 світлових табло типу ТСБ;
 • реле імпульсної сигналізації по двох каналах;
 • светозвуковая сигналізація при зникненні напруги.

Шафа передбачає такі види сигналізації:

 • світлова сигналізація положення вимикачів;
 • аварійна світлова та звукова сигналізація відключення вимикачів;
 • попереджувальна світлова та звукова сигналізація, що діє з витримкою часу;
 • попереджувальна світлова та звукова сигналізація миттєвої дії.

В якості реле імпульсної сигналізації використані двустабільні реле РТД11-01, які призначені для реєстрації аварійних і попереджувальних сигналів.

Шафи можуть бути використані в якості пристрою нижнього рівня АСУ ТП електростанції або підстанції.

Шафа управління механізмами пилоприготування

Призначення пилосистем - безперебійна подача до пальників котла вугільного пилу потрібної тонкості і вологості в кількості, що відповідає навантаженню котла.

Від безперебійної роботи цих установок залежить надійна робота котла і підтримка номінальних параметрів пари і необхідного навантаження.

Технічним завданням було обумовлено дотримання наступних умов:

 • подача до пальників вугільного пилу необхідної тонкощі і вологості;
 • безперервного витікання (пилу) з бункера, а так само стабільної дозування кількості палива (пилу) кожним живильником;
 • мінімального відмінності в продуктивності паралельно працюючих живильників пилу, підключених до зазначених в режимній карті котла пальників (до всіх пальників котла або групам пальників, розташованих у кожному ярусі або на протилежних стінках топки, або ін);
 • стабільного і рівномірного розподілу первинного повітря по пилопроводи, що виключає забивання окремих пилопроводів;
 • стабільною, відповідної продуктивності вентиляції систем пилоприготування прямого вдування з молотковими (ММ) і середньоходовими (СМ) млинами.

У результаті проведених випробувань пилоприготувального і топкового обладнання була розроблена режимна карта, відповідно до якої був затверджений новий регламент роботи систем пилоприготування.

Шафа управління механізмами пилепріготовленія

Шафа управління механізмами пилепріготовленія

Пульт № 1 БЩУ (блочний щит управління ) блоку № 13

З блочного щита управління виробляються управління електроустановками одного або двох суміжних енергоблоків, включаючи їх власні потреби, а також управління і контроль за режимом роботи котельних агрегатів і турбін.

У постачання увійшла заміна декількох панелей (розміщуються табло сигналізації, вимірювальні прилади) і центрального пульта з мнемосхемою (розміщуються прилади особливо відповідальних систем; ключі управління) контролю і управління основними ланцюгами енергоблоків (панелі і пульт оперативного контуру) .

Пульт управління

Пульт управління