Розроблено автоматизовану систему управління модуля мікродозування сипких компонентів в одну порцію з точністю до 100 г

До складу модуля мікродозування компонентів входять:

 • Блок бункерів накопичувальних, призначених для накопичення і оперативного використання компонентів при роботі модуля.
 • Бункер ваговій на 100 кг з пневматичним приводом вивантаження суміші.
 • Шнеки дозуючі, призначені для подачі зважуємого продукту з певною точністю в бункер вагової.

Технологічна частина АСУ модуля мікродозування Апаратна частина АСУ модуля мікродозування

Система АСУ модуля побудована на базі технічних засобів фірми Schneider Electric: ПЛК серії М340, частотного перетворювача ATV312; вагового терміналу LCA-X.

Система входить до складу загальної АСУ ТП підприємства.

Інформаційні зв'язки здійснюються на базі технологій Ethernet і Modbus АСУ модуля мікродозування передбачає:

 • Дистанційний і місцевий режими роботи виконавчих механізмів модуля дозування.
 • Контроль і управління приводами дозуючих шнеків.
 • Регулювання частоти обертання дозуючих шнеків для досягнення точності дозування.
 • Завдання і коригування значення параметра «ВІЛЬНОГО СТОВПА» для досягнення точності дозування.
 • Контроль і управління приводом вивантаження суміші.
 • Контроль заповнення накопичувальних бункерів.
 • Видачу інформації про поточні параметри на контрольно-вимірювальні прилади, розташовані за місцем.
 • Видачу інформації на АРМ системи АСУ ТП підприємства.