Завдяки значному практичному досвіду наших фахівців по створенню та реалізації проектів АСУ ТП в різних галузях промисловості, компанія «Призма Електрик» вирішує найскладніші завдання.

Автоматизація технологічних процесів на вашому виробництві - це перерозподіл матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків у відповідності з прийнятим критерієм управління (оптимальності).

Впровадження систем автоматизованого управління дозволяє добитися високої надійності роботи обладнання, знизити ризик аварій і здійснювати ефективний контроль і управління технологічними процесами в нормальних, перехідних і передаварійних режимах роботи.

Автоматизація технологічних процесів призводить до підвищення продуктивності праці і до підвищення якості продукції, що випускається. Поряд з цим скорочується частка персоналу, зайнятого в різних сферах виробництва, що знижує собівартість однієї одиниці продукції.

Використання вбудованих засобів діагностики, управління за доступними дротовим і бездротовим каналам зв'язку, збір достовірної інформації про хід технологічного процесу, стан устаткування і технологічних засобів управління і ведення архіву нештатних ситуацій значно зменшує час на ремонт і відновлення обладнання.

«Призма Електрик» пропонує комплексні сучасні рішення, що дозволяють реалізувати як локальні АСУ ТП, так і багаторівневі системи автоматизації (від датчиків і виконавчих механізмів, програмованих логічних контролерів і SCADA-програм різних інженерних підсистем до АСУ підприємства в цілому).

У секторі комерційного та житлового будівництва компанія пропонує інтеграцію системи внутрішнього електропостачання з іншими інженерними мережами будівлі через систему управління «розумний дім», результатом якої є оптимізація електроспоживання, попередження та запобігання аварійних ситуацій.

Компанія «Призма Електрик» готова запропонувати краще рішення з глибоким розумінням потреб замовника для кожної галузі промисловості України.