Компанією «Призма Електрик» розроблено ПО, що забезпечує автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням

Призначення програмного забезпечення (ПО):

 • Автоматизований облік реально відпрацьованого технологічним обладнанням часу.
 • Видача рекомендацій по термінах проведення обов'язкових регламентних робіт.
 • Моніторинг дотримання термінів виконання регламентних робіт.
 • Прогнозування планових замін зношуються технологічного обладнання.
 • Можливість автоматизованого контролю порушень термінів виконання регламентних робіт, формування повідомлень контролюючим особам.
 • Формування додаткової інформації з обліку відпрацьованого часу роботи технологічного обладнання.

Мета впровадження ПО - зниження комерційних втрат комплексу за рахунок:

 • Підвищення відмовостійкості обладнання за рахунок вчасно виданих рекомендацій щодо проведення необхідних регламентних робіт і зменшення впливу людського фактора.
 • Контроль за дотриманням термінів проведення робіт, звітності по виконанню робіт.
 • Облік реально відпрацьованого технологічним обладнанням часу для прогнозування термінів проведення робіт по регламентному обслуговуванню всіх видів технологічного обладнання, внесеного в спеціальні таблиці.

Основні функції ПО:

 • Ведення бази даних з обліку годин роботи і кількості запусків технологічних механізмів і їх відображення в доступній формі (рис. 1.1-1.2)

1-1 Статистика роботи технологічних механізмів

Рис.1.1 - Статистика роботи технологічних механізмів (в табличному вигляді)

1-2Статистика роботи технологічних механізмів

Рис.1.2 - Статистика роботи технологічних механізмів (в графічному вигляді)

 • Зіставлення часу або кількості запусків механізмів, реально відпрацьованих технологічним обладнанням, і даних, представлених в спеціальних, заздалегідь складених фахівцями підприємства формах (рис. 2), в яких наведені вимоги виробника щодо періодичності та складу регламентних робіт по кожному виду обладнання.

Рис. 2 - Редагування рекомендацій по регламентних робіт

Рис. 2 - Редагування рекомендацій по регламентних робіт

 • Формування рекомендацій по періодичності та змісту виконання регламентних робіт відповідно до рекомендацій заводів-виробників для кожного з механізмів (рис. 3-4) як в режимі повідомлень on-line, так і з можливістю отримання друкованої копії.

3 - Список сформованих регламентних робіт

Рис. 3 - Список сформованих регламентних робіт

4 - Приклад звіту

Рис. 4 - Приклад звіту

 • Планування і контроль щоденних технічних робіт з обслуговування технологічних механізмів (рис. 5).

] 5 - Формування завдань для щоденного технічного обслуговування механізмів

Рис. 5 - Формування завдань для щоденного технічного обслуговування механізмів

 • Фільтрація і сортування даних по ключовим полям формованих звітів.
 • Друк звітів.
 • Експорт звіту в формати * .rtf, * .pdf (можливе розширення кількості форматів).
 • Поділ прав доступу:

- Користувач (оператор АРМ, менеджери, керівний персонал) з правами на перегляд інформації;

- Інженер (інженер, механік) з правами внесення даних в регламентні таблиці про виконання робіт;

- Головний інженер з правами внесення підтвердження про виконання робіт.

 • Доступ до даних з локальної або (і) глобальної мережі (залежить від можливостей апаратної частини).

Функції ПО можуть бути розширення залежно від побажань замовника.

Інші новини
АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів для комбікормових заводів
15.02.2016
В рамках створення автоматизованої системи керування технологічним процесом комбікормового заводу розроблена АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів
Читати далі
Автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
25.01.2016
Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє проводити автоматизований облік реального часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі
Інші статті
Автоматизована система керування модуля мікродозування сипучих компонентів
15.02.2016
Розроблено автоматизовану систему керування модуля мікродозування сипучих компонентів в одну порцію з точністю до 100 г
Читати далі
Програмне забезпечення урахування часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
23.01.2016
Компанією «Призма Електрик» розроблено ПО, що забезпечує автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі