Сиротенко М. О.

Сиротенко Михаил

З урахуванням усіх причин умовний споживач в Україні в середньому протягом року не отримує послуг з електропостачання 1279 хвилин (21,3 години), в той же час за кордоном цей показник за 2009 рік становив 84,3 хв. [1]. За статистикою найбільша кількість аварійних відключень відбувається в сільських розподільних мережах напругою 10 кВ, наслідком чого є недовідпуск електроенергії. Для підвищення структурної надійності розподільних електричних мереж використовують установку додаткових засобів (ЗПН).

Однією з актуальних задач при установці ЗПН є оптимізація місць розміщення, індикаторних пристроїв для виявлення пошкодженої ділянки мережі.

Такі пристрої особливо ефективні в електричних мережах, напругою 6-20 кВ та встановлюються в місцях розгалуження лінії, на перших опорах після розгалуження. Вони фіксують появу струму короткого замикання на ділянці магістралі лінії або відгалуженні за точкою установки пристрою і дають інформацію при пошуку місця пошкодження на відключеній лінії.

Це дає можливість обслуговуючому персоналу, у разі пошкодження лінії, не обходити всю лінію цілком, а тільки пошкоджену ділянку. В електричних мережах набули широкого поширення покажчики пошкоджених ділянок типу УПУ-1, розроблені Союзтехенерго спільно з Туленерго, і більш досконалі покажчики короткого замикання типу УКЗ.

Згідно [2,3], час перерв в електропостачанні споживачів в розрахунку на одне стійке пошкодження (стосовно до розподільних мереж сільських регіонів) рекомендується визначати за формулою:

image002

де:

ti - час відновлення нормального електропостачання споживачів при пошкодженні i-ї ділянки, год;

tdi - тривалість етапу з моменту відключення лінії до початку пошуку пошкодженої ділянки лінії, з урахуванням переїзду і пробного вмикання головного вимикача лінії, год;

tni - тривалість етапу пошуку пошкодженої ділянки, з урахуванням можливого аналізу диспетчерською службою інформації від споживачів електричної енергії, год;

tлi - тривалість етапу локалізації пошкодженої ділянки, год;

tвi - тривалість етапу включення навантажень, які можуть отримувати живлення при виведенні зі схеми пошкодженої ділянки, існуючими засобами підвищення надійності, год;

tхi - тривалість етапу обходу пошкодженої ділянки для виявлення місця пошкодження, год;

tрi - тривалість етапу ремонту та включення лінії в нормальний режим, год.

Тобто, в залежності від схеми розташування індикаторних пристроїв зменьшується час, що витрачається на пошук місця пошкодження лінії, який складається з  tni та tхi.

Таким чином середній час, що витрачається на пошук місця пошкодження в мережі визначаєтся:

image020

де:

tпошуку - сумарна відстань, яку долає ремонтна бригада для пошуку місць пошкодження лінії, км;

Sx - сумарна відстань, яку долає ремонтна бригада під час обходу пошкоджених ділянок для виявлення місця пошкодження, км;

Kkp - коефіцієнт кривизни доріг по відношенню до повітряної прямої, що з'єднує кінцеві точки маршруту переїзду бригади;

Vn - середня швидкість руху бригади, км/год;

Vx - середня швидкість обходу пошкодженої ділянки, км/год;

m - кількість точок розгалуження лінії.

З формули (2) видно, що схема розташування індикаторних пристроїв має вплив тільки на величини  та , який визначається за рекурентною матричною формулами:

image034 image036

де:

Lпосл. та Lотв. - матриці, що визначаються довжинами відрізків між відгалуженнями;

N и Y - матриці, що визначаються наявністю або відсутністю покажчиків пошкодженої ділянки, які обладнані пристроями сигналізації про пошкодження на диспетчерський пункт;

H - матриця, що визначається наявністю або відсутністю покажчиків пошкодженої ділянки, які не обладнані пристроями сигналізації про пошкодження на диспетчерський пункт;

Sx, M, I, Q - робочі матриці.

Таким чином, запропонована математична модель розрахунку часу пошуку місця пошкодження дозволяє враховувати установку відразу декількох видів індикаторних пристроїв і може використовуватися в якості однієї з цільових функцій при вирішенні задачі побудови оптимальної схеми їх розміщення в електричних мережах сільських регіонів напругою 10 кВ.

Список використаної літератури

1. Об аварийности в 2010 году и показатели надежности в электрических сетях 6-150 кВ энергоснабжающих компаний, которые входят в состав НАК «ЭКУ»/ Электрические сети и системы, 2011, №2. - с.32- 42.

2. Надежность систем энергетики и их оборудования. Справочник в 4-х т./ Под общ. Ред. Ю.Н. Руденко. Т.2. Надежность электроэнергетических систем. Справочник/ Под ред. М.Н. Розанова- М.: Энергоатомиздат, 2000. - 568с.

3. Прусс В.Л. Повышение надежности сельских электрических сетей / В.Л. Прусс, В.В. Тисленко. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. -208с.: ил. - (Промышленность - селу).

Інші новини
АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів для комбікормових заводів
15.02.2016
В рамках створення автоматизованої системи керування технологічним процесом комбікормового заводу розроблена АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів
Читати далі
Автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
25.01.2016
Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє проводити автоматизований облік реального часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі
Інші статті
Автоматизована система керування модуля мікродозування сипучих компонентів
15.02.2016
Розроблено автоматизовану систему керування модуля мікродозування сипучих компонентів в одну порцію з точністю до 100 г
Читати далі
Програмне забезпечення урахування часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
23.01.2016
Компанією «Призма Електрик» розроблено ПО, що забезпечує автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі