Загальні відомості

Найменування системи - Проект автоматизованої системи управління технологічним процесом комбікормового заводу у складі: комбікормовий завод, елеваторна ділянка, олієпресовий цех.

Умовне позначення - АСУ_ККЗ.

Призначення, мета створення і склад проекту АСУ

Проект АСУ_ККЗ забезпечує:

 • управління технологічним обладнанням ділянки підготовки насіння (елеваторним ділянкою);
 • управління технологічним устаткуванням виробництва комбікормів, транспортних маршрутів подачі вихідних компонент і видачі готової продукції комбікормового виробництва, складу зберігання готової продукції;
 • управління технологічним обладнанням ділянки маслопресового цеху;
 • формування та ведення рецептурної бази даних;
 • введення заявки на приготування комбікорму за заданим рецептом і перерахунок складу і ваги компонент для кожного дозатора;
 • вимірювання ваги і дозування для однокомпонентних і багатокомпонентних ваг (дозаторів) з похибкою дозування вихідних компонент ± 0,1 % за рахунок автоматичної адаптації системи до параметрів обладнання і станом компонент;
 • незалежний пуск і роботу дозуючих підсистем з різними рецептами виробництва комбікормів;
 • завантаження змішувачів кормовою сумішшю або вихідними компонентами за заданим рецептом і перемішування суміші в часі;
 • управління процесами дроблення і пресування шляхом регулювання подачі зерна або інших компонент, залежно від навантаження на електропривод;
 • контроль роботи і діагностику несправностей технологічного обладнання з локалізацією несправності;
 • формування необхідних технологічних маршрутів виробництва комбікормів для створення транспортних шляхів подачі потоку вихідних компонент на переробку і видачу готових комбікормових сумішей на ємності зберігання або ємності видачі;
 • технологічні блокування транспортних маршрутів у штатних та аварійних режимах;
 • контроль аварійних ситуацій, спрацьовування блокувань і захистів;
 • аналіз потоків вихідних компонент виробництва комбікормів і регулювання їх подачі для захисту транспортних шляхів від перевантаження і зменшення холостого пробігу обладнання;
 • облік приготовлених комбікормових сумішей (за рецептами , за назвами та датою) і витрати вихідних компонент з видачею встановлених форм до бухгалтерії та відділ збуту;
 • облік відпрацьованого часу по кожному технологічного агрегату;
 • ведення журналу обліку дій оперативного персоналу;
 • ведення журналу аварійних ситуацій і подій.

Метою створення проекту є:

 • забезпечення високої технологічної точності за рахунок зниження впливу людського фактору;
 • оптимізація управління технологічним процесом;
 • інтенсифікація виробництва при заданому рівні якості;
 • достовірний контроль за станом технологічних механізмів і діями оперативного персоналу;
 • зменшення часу усунення аварійних і нештатних ситуацій;
 • підвищення економічних показників за рахунок зниження непродуктивних витрат і мінімізації простоїв.

Склад проекту:

Розробці підлягає розділ АТХ проекту автоматизованої системи управління технологічним комплексом комбікормового заводу.

До складу розроблюваної документації входять:

 • загальні дані по робочих кресленнях;
 • схеми електричні принципові ( Е3 ) шаф АСУ_ККЗ;
 • переліки елементів Е3 шаф АСУ_ККЗ;
 • переліки елементів обладнання КВП і А;
 • схеми підключення шаф АСУ_ККЗ та автоматизованих робочих місць (АРМ);
 • схеми підключення обладнання КВП і А;
 • кабельний журнал;
 • схеми встановлення обладнання КВП і А;
 • специфікація обладнання АСУ_ККЗ;
 • специфікація обладнання КВП і А.

Особливості технічної реалізації

До особливостей технічної реалізації АСУ_ККЗ можна віднести наступне:

 • Наявність трьох ділянок виробничого процесу (елеваторного, комбікормового і маслопресового), які повинні управлятися локальними АСУ, підлеглими централізованому управлінню всім комплексом АСУ_ККЗ. Для запуску виконання заявки на виробництво комбікормів оператору досить ввести необхідний рецепт і обсяг готової суміші.
 • Контроль допустимості параметрів заявки, наявності необхідних за рецептом компонент, поділ на схили визначається автоматично. Для створення і запуску необхідних транспортних шляхів, операторові досить вказати номер потрібного маршруту.
 • Висока точність дозування досягається за рахунок застосування автоматичної адаптації до затримок спрацьовування затворів і швидкостям закінчення матеріалів, застосування методів обробки тензосігналов в умовах впливу вібрацій.
 • Скорочення часу виконання заявки досягається за рахунок максимального розпаралелювання та суміщення технологічних операцій.
 • При виявленні аварійних ситуацій на одному з технологічних маршрутів, виконання поточної заявки на приготування кормової суміші або подача вихідних компонент для даної підсистеми припиняється, обладнання технологічного маршруту вимикається за заданим алгоритмом, оператору-технологу на екран монітора видається повідомлення про аварійну ситуацію із зазначенням причини, спричинила зупинку технологічного ланки.
 • При аварійному зникненні напруги мережі живлення робота АСУ_ККЗ завершується в штатному режимі з фіксацією в журналі обліку інформації про технологічні параметри на момент аварійної зупинки технологічного устаткування.

Економічна ефективність

Результатом впровадження АСУ_ККЗ є:

 • підвищення продуктивності підприємства;
 • досягнення необхідної якості приготування сумішей;
 • економія витратних матеріалів без заміни існуючого технологічного обладнання;
 • економія енергоносіїв.

Основний економічний ефект від застосування системи виходить за рахунок:

 • скорочення витрати компонент в результаті підвищення точності дозування;
 • зменшення часу холостого пробігу обладнання;
 • зменшення втрат часу на локалізацію та усунення несправностей;
 • скорочення оперативного персоналу.

Можливість функціонального розширення

Проектом передбачається можливість функціонального розширення та адаптації до змін в технологічному процесі шляхом установки додаткових модулів у вільні слоти монтажних контролерних стійок.

Показники надійності

Виріб розрахован на режим цілодобової безперервної роботи з урахуванням проведення технічного обслуговування , ремонту та відновлення ресурсу шляхом заміни відмовила змінною складової частини на справну, взяту з комплекту ЗІП .

Показники надійності вироби відповідають ТУ У 31.2-35588528-001:2209, ДСТУ 2860, ДЕСТ 27.003, ДЕСТ 20.39.312:

 • середнє напрацювання на відмову (То) - 5000 годин;
 • середній термін служби - 10 років;
 • середній час відновлення працездатного стану з використанням запасних частин - 30 хвилин.

Конструкція та забезпечення безпеки

Конструкція шаф АСУ_ККЗ виконана відповідно до вимог ТУ У 31.2-35588528-001:2209, ДЕСТ 12.2.007.0-75, ДЕСТ 12.2.007.11-75, ДЕСТ 12.2.007.1-75.

Заземлення вироби виконано за ДЕСТ 12.2.007.0-75, ДЕСТ 21130-75.

Клас захисту від ураження електричним струмом - 01 за ДЕСТ 12.2.007-75.

Захист вироби від виникнення пожежі (згідно з ДЕСТ 12.1.044) досягається:

 • застосуванням негорючих і важкозаймистих матеріалів і винятком використання в конструкції легкозаймистих матеріалів відповідно до ДЕСТ 12.1.044;
 • вибором комплектуючих виробів з умов навантаження в тривалому режимі експлуатації не більше їхньої номінальної потужності;
 • вибором засобів захисту, які обмежують чи знижують неприпустимі за величиною і (або) тривалості перевантаження по струму і напрузі.

Маркування, пакування, транспортування і зберігання

Шафи АСУ_ККЗ мають маркування (вказівні та паспортні таблички) відповідно ТУ У 31.2-35588528-001:2209, з ДСТУ 4171, ДЕСТ 18620, ДЕСТ 22789.

Всі проводи й апаратура панелей вироби мають маркувальні написи, відповідні вказаним на схемі електричної принципової. Чіткість і міцність маркувальних написів, вказівних і паспортних табличок забезпечується промисловим методом нанесення.

Упаковка і транспортування відповідає вимогам групи 1 за ДЕСТ 15150-69 і ТУ У 31.2-35588528-001:2209.

Умови зберігання у транспортній упаковці повинні відповідати групі умов зберігання «2» за ДСТ 15150 - виріб повинен зберігатися в сухому, захищеному від пилу приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Рекомендована температура зберігання в транспортній упаковці від мінус 10 оС до плюс 55 оС.

Інші новини
АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів для комбікормових заводів
15.02.2016
В рамках створення автоматизованої системи керування технологічним процесом комбікормового заводу розроблена АСУ модуля мікродозування сипучих компонентів
Читати далі
Автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
25.01.2016
Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє проводити автоматизований облік реального часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі
Інші статті
Автоматизована система керування модуля мікродозування сипучих компонентів
15.02.2016
Розроблено автоматизовану систему керування модуля мікродозування сипучих компонентів в одну порцію з точністю до 100 г
Читати далі
Програмне забезпечення урахування часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
23.01.2016
Компанією «Призма Електрик» розроблено ПО, що забезпечує автоматизований облік часу, відпрацьованого технологічним обладнанням
Читати далі