Компанією «Призма Електрик» виконано комплекс робіт «під ключ» зі створення АСУ ТП елеватора потужністю одноразового зберігання 189 тис.т в м.Дубно Рівненської області

АСУ ТП элеватораАСУ ТП элеватораАСУ ТП элеватора

Організація внутрішньомашинної інформаційної бази

Принцип побудови внутрішньомашинної інформаційної бази заснований на розподілі функцій між наборами даних і базами даних. Відповідність функцій виробу з використовуваними наборами даних наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Відповідність наборів даних з функціональністю вироби

Функція вироби (АРМ) Набір даних
Зв'язок. Обмін даними між ПЛК та АРМ Зовнішні теги
Візуалізація. Відображення контрольованих параметрів ТП, контроль і управління об'єктів Внутрішні теги
Ведення повідомлень. Надання інформації про робочі та аварійних станах ТП Повідомлення, внутрішні теги
Ведення журналів. Надання інформації про поточний ТП, відображення повідомлень і значень параметра за період архівування Повідомлення, внутрішні теги
Ведення архівів. Надання інформації про минулий ТП, відображення значень параметра за період архівування Архівні теги, внутрішні теги

Схема взаємозв'язків функцій виробу з наборами даних верхнього рівня системи показана на малюнку 1. Підсистеми виробу: візуалізація, ведення повідомлень, журналів та архівів, використовують дані про ТП, які представлені у внутрішніх тегах. При зборі інформації зовнішні теги перетворюються в зумовлені внутрішні теги. При управлінні внутрішні теги перетворюються у відповідні зовнішні теги. Повідомлення, журнали повідомлень та архіви тегів формуються на основі значень внутрішніх тегів. Опис взаємозв'язків наборів даних зберігається в конфигураційній базі даних проекту VijeoCitect, що не показано на малюнку.

В залежності від тривалості зберігання інформації, використовуються різні типи пам'яті вироби:

  • дані поточного моменту зберігаються у швидкій пам'яті (ОЗУ) і відображається на відеоекрані;
  • дані, що охоплюють короткий проміжок часу, зберігаються в сегментированій пам'яті (ОЗУ і буферні файли);
  • дані, що охоплюють тривалий проміжок часу, зберігаються в базі даних (файли архівів).

АСУ ТП элеватора

Малюнок 4.1. Зв`язок підсистем VijeoCitect з наборами даних

Склад і обсяг наборів даних наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Склад і обсяг наборів даних

 

 

Набірданих

Склад

Обєм

Зовнішні теги

 

Групи даних, що містять в компактному вигляді інформацію про дискретних і аналогових входах, використовувані при управлінні

 

До 500 тегів

 

Внутрішні теги

 

 

Теги, що зберігають значення сигналів і службову інформацію

 

До 700 тегів

 

Журнал повідомлень

 

 

Повідомлення про технологічних та аварійних станах ТП

 

До 100 повідомлень

 

Архів тегів

 

 

Теги, що зберігають значення сигналів за тривалий проміжок часу

 

До 500 тегів

Архів тегів має цикл оновлення записів рівний 10-ти діб, що дозволить аналізувати архівну інформацію, зібрану виробом за 10 діб безперервної роботи (у вигляді графіків і таблиць). Алгоритм поновлення записів реалізований таким чином, щоб нові записи замінювали найстаріші записи. Цей процес автоматизований в SCADA-системі і не вимагає участі оператора.

Застосовується обладнання:

Комплектація АСУ ТП: обладнання Schneider Electric.